فلسفه پوشش - 1

در ابتدای بحث مروری کوتاه بر خود "فلسفه" خواهیم داشت.


فلسفه یک کلمه یونانی است و از کلمه "فیلو سوفیا" گرفته شده است و در لغت به معنی دوستدار دانش می باشد. فلسفه در مفهوم به معنی بررسی بنیادهای فکری هر شخص، گروه اجتماعی و یا جامعه است. به معنی دیگر دلایل و چرایی هر چیزی را بررسی می کند.


ارسطو در اولین تعریفش از انسان میگوید: انسان حیوان ناطق است. یعنی ما در زیست با همه حیوانات و موجودات شریک هستیم و تنها تفاوت ما نطق ماست. نطق به معنی: کلام، تفکر، اندیشه و عقل است.


قدرت نطق مهمترین ابزاری است که انسان به وسیله آن گفتگو نموده و توانسته اندیشه های خود را به دیگران انتقال دهد. این انتقال باعث ایجاد درک، آموزش، رشد، پیشرفت، حفاظت و بسیار موارد دیگر در ماهیت انسان شده است.


اگر فلسفه را علم بررسی بنایدهای فکری ، چرایی و دلایل هر چیزی بنامیم، پس مسلما این "قدرت نطق انسان" است که اجازه می دهد فلسفه بوجود آید.


در بحث فلسفه پوشش سعی داریم به چرایی و دلایل پوشش از جنبه های مختلف بپردازیم.


ادامه مطلب در : فلسفه پوشش - 2


/ 0 نظر / 26 بازدید